Deutsche Bank Việt Nam

  • Trụ sở chính: Cao Ốc Saigon Centre, Lầu 13 & 14, 65 Lê Lợi, Quận 1, Tp.HCM
  • Số điện thoại: +84 8 6299 9000
  • Số Fax: +84 8 822 2760
  • Website: www.db.com
  • Email:
  • Telex:
  • Swift Code: DEUTVNVX
  • Deutsche Bank bắt đầu đi vào hoạt động tại Việt Nam từ năm 1992 và đến nay đã có hơn 80 nhân viên làm việc tại chi nhánh Việt Nam. Deutsche Bank hiện có 2 chinh nhánh tại thủ đô Hà Nội và tp. Hồ Chí Minh

Chi nhánh Deutsche Bank Việt Nam tại các tỉnh thành